HomeBáo giá chi tiết dịch vụ

Hấp Collagen chuyên sâu tóc ngắn:     300.000 đ

Hấp Collagen chuyên sâu tóc vừa:       500.000 đ

Hấp Collagen chuyên sâu tóc dài:        700.000 đ

Hấp tái tạo chuyên sâu tóc ngắn:     400.000 đ

Hấp tái tạo chuyên sâu tóc vừa:       600.000 đ

Hấp tái tạo chuyên sâu tóc dài:        800.000 đ

Hấp trước hóa chất:        100.000 đ

Hấp sau hóa chất:           200.000 đ

Nối tóc:            2.500.000 đ / 1 lạng tóc

Nối mái:           500.000 đ

Nâng mối nối:  700.000 đ - 1.000.000 đ

Tháo nối:         400.000 đ

Nhuôm tóc ngắn nữ:     1.000.000 đ

Nhuộm tóc vừa nữ:       1.200.000 đ

Nhuộm tóc dài nữ:        1.400.000 đ

Nhuộm chân tóc:           300.000 đ - 500.000 đ

Nhuộm Highlight:          500.000 đ - 700.000 đ 

Nhuộm Nâng tông:        900.000 đ 

Nhuôm tóc ngắn nữ:     500.000 đ

Nhuộm tóc vừa nữ:       700.000 đ

Nhuộm tóc dài nữ:        900.000 đ

Nhuộm Highlight:         900.000 đ - 1.200.000 đ

Nhuộm Nâng tông:       500.000 đ

---------------------------

Nhuộm tóc ngắn nam:  300.000 đ

Nhuộm tóc vừa nam:    500.000 đ

Duỗi tóc ngắn: 500.000 đ

Duỗi tóc vừa:   700.000 đ

Duỗi tóc dài:    900.000 đ

Duỗi chân tóc:  300.000 đ

Duỗi tóc NAM:  300.000 đ

Uốn lạnh dập phồng: 300.000 đ

Uốn lạnh cho mái:     150.000 đ

Uốn lạnh tóc ngắn: 500.000 đ

Uốn lạnh tóc vừa:   700.000 đ

Uốn lạnh tóc dài:    900.000 đ

Uốn lạnh cho NAM: 300.000 đ

Uốn nóng tóc ngắn: 1.000.000 đ

Uốn nóng tóc vừa:   1.200.000 đ

Uốn nóng tóc dài:    1.400.000 đ

Uốn nóng cho NAM:    300.000 đ

  • HỆ THỐNG HAIR SALON DANDY GROUP
  • SALON 1: 103C17 Nguyễn Quý Đức, Q.Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
  • SALON 3: 191-192 khu đô thị Xa La, Q.Hà Đông, Tp. Hà Nội
  • SALON 4: Số 11 phố Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội
  • SALON 5: Eco 187 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
  • Phone: 098 607 8607 - 0906 266 788
  • Web: www.dandygroup.vn / www.dandygroup.com.vn
  •